Kewal unhi ke saath mat rahiye
Jo aapko khush rakhte hain,
Thoda unke saath bhi rahiye,
Jo aapko dekhkar khush rehte hain....