Zaaya na kar apne alfaaz har kisi ke liye,
Bas khamosh reh kar dekh tujhe samajhta kaun hai..