Bhagwaan ka santulan bhi kitna ajeeb hai!
100 kilo anaaj ka bora jo utha sakta hai,
woh khareed nahi sakta.
Aur jo khareed sakta hai,
woh utha nahi sakta..