Kuch ikattha bhi unhi ke paas hota hai
Jo baatna jaante hain..