Bahut shauq tha mujhe
sabko khush rakhne ka!
Hosh to tab aaya
Jab khud ko zarurat ke waqt
Akela paaya!!