Daam uche ho sakte hain khwaahishon ke,
magar khushiyaan,
hargiz mehangi nahi hoti..